Zawory przelewowe DBD

Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciśnienia w całym układzie hydraulicznym lub w określonej jego części. Zawory przelewowe sterowane bezpośrednio typ DBD w zależności od przewidywanego sposobu ich zabudowy w układzie, wykonywane są jako wkręcane (wersja nabojowa DBD-S), do montażu na rurach (wersja gwintowa DBD-G) lub mocowania na płycie przyłączeniowej (wersja płytowa DBD-P).