Rozdzielacze hydrauliczne to elementy, bez których nie może istnieć hydraulika siłowa. Stanowią one istotny składnik budowy wielu układów pompowych wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Dzięki tym częściom składowym układów hydraulicznych możliwe jest sterowanie kierunkiem przepływu cieczy. Istnieje kilka rodzajów rozdzielaczy hydraulicznych. Stosowane w układach modele obrotowe, suwakowe i zaworowe różnią się od siebie budową oraz zasadami działania. Rozdzielacze hydrauliczne występują w wersjach sterowanych ręcznie lub elektrycznie, a ich zastosowanie jest bardzo rozległe. Tego typu moduły są połączone specjalnymi przewodami z pozostałymi elementami układów, takimi jak pompy hydrauliczne, silniki oraz zbiorniki.