Hydraulika siłowa to dziedzina, w której wykorzystuje się energię zawartą w sprężonych cieczach. Wszędzie tam, gdzie do pracy angażuje się płynne medium, konieczne są odpowiednio dobrane zawory. To one umożliwiają zatrzymanie przepływu, pozwalają na zmianę jego kierunku lub też eliminują ryzyko cofania się cieczy. To ostatnie może być poważnym problemem w urządzeniach o specjalnych wymaganiach higienicznych czy wówczas, gdy cofnięcie się medium grozi zapłonem lub wybuchem. Zawory pozwalają kontrolować pracę takich urządzeń jak siłowniki hydrauliczne, pompy zębate czy silniki. Megahydral oferuje Państwu zawory zwrotne, sterujące przepływem oraz ciśnieniowe, przeznaczone do zastosowania w różnych układach hydraulicznych. Umożliwiają one bezprzeciekowe zamykanie przepływu, sterowanie jego kierunkiem oraz zmniejszanie ciśnienia cieczy. Wszystkie typy zaworów dostępne są w wielu wariantach. Dlatego można je bez problemu dopasować do konkretnego układu hydraulicznego, jego parametrów oraz wymaganej funkcji.