Zawór zwrotny-bliźniaczy Z2S

Zawór zwrotny bliźniaczy sterowany typu Z2S służy do odcinania strumienia oleju przy przepływie w jednym kierunku, z możliwością sterowania jego otwarciem i otwieraniu swobodnego przepływu w kierunku przeciwnym. Najczęściej znajduje zastosowanie: dla odciążenia obwodu będącego pod ciśnieniem, jako zabezpieczenie przed opadaniem obciążenia w przypadku przerwania obwodu, przeciw ruchom pełzania odbiorników blokowanych. Zabudowany jest on jako płyta pomiędzy zawór drogowy i płytę przyłączeniową. Występuje w rozmiarach WN6, WN10, WN16 i WN22.

Zawory Z2S6

Pobierz

Zawory Z2S10

Pobierz

Zawory Z2S16

Pobierz

Zawory Z2S22

Pobierz