Silniki zębate MZ3

Typoszereg silników hydraulicznych MZ3 przeznaczony jest do szerokiego stosowania w układach hydraulicznych maszyn i urządzeń różnych gałęzi przemysłu jako elementy wykonawcze do zmiany energii strumienia cieczy na energię mechaniczną. Silniki MZ3 są wysokociśnieniowymi, szybkoobrotowymi silnikami zębatymi o stałej chłonności z zewnętrznym i wewnętrznym (dla wielkości: 10, 20, 25, 32 cm3/obr) odprowadzeniem przecieków. Obejmują zakres geometrycznej objętości roboczej od 4 do 40 cm3/obr przy ciśnieniach: nominalnym 20MPa i maksymalnym 25MPa

Silniki MZ3

Pobierz