Zawory
Zwrotne

Zawory Z2SZawór zwrotny bliźniaczy sterowany typu Z2S służy do odcinania strumienia oleju przy przepływie w jednym kierunku, z możliwością sterowania jego otwarciem i otwieraniu swobodnego przepływu w kierunku przeciwnym. Najczęściej znajduje zastosowanie: dla odciążenia obwodu będącego pod ciśnieniem, jako zabezpieczenie przed opadaniem obciążenia w przypadku przerwania obwodu, przeciw ruchom pełzania odbiorników blokowanych. Zabudowany jest on jako płyta pomiędzy zawór drogowy i płytę przyłączeniową. Występuje w rozmiarach WN6, WN10, WN16 i WN22. Katalog produktu
Zawory Z2S