Zawory
Zwrotne

Zawory
typu SZawory zwrotne typu S... przeznaczone sa do bezprzeciekowego zamykania przepływu cieczy hydraulicznej w jednym kierunku oraz otwarcia swobodnego przepływu w kierunku przeciwnym. Zawory zwrotne typu S... przystosowane sa do montażu na przewodach rurowych w dowolnym położeniu.Posaidają gniazda przyłączeniowe calowe. Katalog produktu
Zawory typu S