Zawory
Sterujące przepływem

Zawory 2FRM2-drogowy regulator przepływu typu 2FRM… jest stosowany do niezależnego od ciśnienia i temperatury nastawienia wielkości przepływu strumienia cieczy w jednym kierunku i swobodnego przepływu w przeciwnym kierunku. Regulatory można montować w układach hydraulicznych w dowolnej pozycji. Występują w wielkościach WN5, WN6 i WN10. Katalog produktu
Zawory 2FRM