Rozdzielacze
Ręczne

Rozdzielacze RBSTyposzereg rozdzielaczy blokowych suwakowych przeznaczony jest do najszerszego stosowania w urządzeniach o napędzie hydraulicznym, gdzie wymagane jest sterowanie kierunkiem ruchu roboczego odbiornika mocy układu hydraulicznego. Cieczą roboczą jest dla nich olej lub inne ciecze o zbliżonych do oleju właściwościach smarnych nie wywołujących korozji. Ciśnienie robocze wyrobów typoszeregu RBS: Pnom=do 16 MPa (odmiana żeliwna) Pnom=do 32 MPa (odmina stalowa) Katalog rozdzielaczy RBS
Rozdzielacze RBS